LinkkejäSuomen
Sielunhoitoterapeutit ry

 

Tervetuloa Terapia Immanuelin sivuille!

Olen Anne Jokinen- Niska

sielunhoitoterapeutti, työnohjaaja

Terapeuttinen sielunhoito on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat käsitellä itseään ja elämäänsä luottamuksellisesti ammattiinsa koulutetun terapeutin kanssa.

Sielunhoitoterapiassa yhdistyvät kristillinen usko ja ihmiskuva sekä psykologinen tieto ihmisestä. Keskeisintä on jokaisen ihmisen elämän kunnioitus ja luottamuksellisuus. Työskentely perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen.

Minkäänlainen hengellinen käännyttäminen tai tuomitseminen eivät kuulu kristillisen terapian luonteeseen. Jokainen ihminen hyväksytään niillä arvoilla ja maailmankatsomuksella, jotka hänellä ovat.

Terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus. Tapaamisen päätteeksi terapeutti rukoilee sovittujen aiheiden puolesta.

Tarjoan myös yksilötyönohjausta

Työnohjauksesta hyötyvät kaikki, jotka haluavat eritellä omaa suhdettaan työhönsä ja tarkastella työssään tapahtuneita asioista ja tilanteita. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat löytää työhönsä liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kasvaa työssään sekä ihmisenä, että osaajana.

Työnohjaus tarjoaa pysähtymispaikan, jossa on mahdollisuus tutkia omia tunteitaan ja parantaa itsetuntemustaan. Huomioida omaa työtään, työyhteisöä sekä suhdettaan niihin. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä.

Lue lisää kohdasta "työnohjaus."

 

Vastaanotto: TAMPERE,  katso yhteystiedot